Fırat Üniversitesi E-Dergi Sistemi


Fırat Üniversitesi E-Dergi Sistemi

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2017 yılında yayım hayatına başlayan Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (FUED), eğitim bilimlerinin tüm alanlarında çağın gerekleri doğrultusunda özgün çalışmaların ulaşılabilirliğini, bilginin yayılmasını ve bu yolla eğitim bilimleri alanındaki teorilere ve uygulamalara katkı sağlamayı amaçlayan ulusal hakemli bir dergidir. Bu açıdan nicel, nitel ve karma yöntemlerle hazırlanmış her türlü özgün makale, belirtilmek kaydıyla ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş bildirilerin tam metinleri dergimizde yayımlanabilir.

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Sayfa Üst Logosu

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Akademik Solunum Özel

Akademik Solunum Özel

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Akademik Aktüel

Akademik Aktüel

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

JOURNAL OF ACADEMIC RESPIRATORY SOCIETY

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Fırat University Turkish Journal of Science & Technology

Fırat University Turkish Journal of Science & Technology

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Fen Bilimleri Dergisi

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi

Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Doğu Anadolu Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (DAUM)

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Turkish Journal of Educational Studies

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde kurulan Turkish Journal of Educational Studies (TURK-JES) yılda üç kez (Ocak, Mayıs ve Ekim) olmak üzere eğitim alanındaki orjinal araştırma makaleleri ve derlemeleri yayınlayan hakemli bilimsel akademik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Yayımlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazar(lar)a aittir. Her kurumdan ve her ulustan bilim insanlarının yazılarına açıktır.

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Sayfa Üst Logosu

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Toplam 13 ögeden 1 - 13 arası