Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2017 yılında yayım hayatına başlayan Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (FUED), eğitim bilimlerinin tüm alanlarında çağın gerekleri doğrultusunda özgün çalışmaların ulaşılabilirliğini, bilginin yayılmasını ve bu yolla eğitim bilimleri alanındaki teorilere ve uygulamalara katkı sağlamayı amaçlayan ulusal hakemli bir dergidir. Bu açıdan nicel, nitel ve karma yöntemlerle hazırlanmış her türlü özgün makale, belirtilmek kaydıyla ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş bildirilerin tam metinleri dergimizde yayımlanabilir.